Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

01. - 02. 02. 2024

"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

      

Udeleženci pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNet Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki sta dokaz uspešno opravljenega tečaja. S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v SIQ register presojevalcev.
Kot registriranemu presojevalcu vam nudimo veliko ugodnosti: 25 % popust na strokovne posvete, 50 % popust na eno enodnevno izobraževanje v letu in 10 % popust na vsa izobraževanja. Več …

Sistem ravnanja z okoljem zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, uravnavanje stroškov, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja ter odzivanje na zahteve in pričakovanja vseh deležnikov.

Vzpostavitev sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 vključuje tudi zahteve po periodičnem izvajanju presoj. S presojami organizacije preverjate doslednost in učinkovitost svojega delovanja. Tako lažje obvladuje morebitne nevarnosti za okolje, se nenehno izboljšujete in prilagajate novim zahtevam kupcev, trga, zakonodaje ter tudi napredku znanosti in tehnologije.

NAMEN

 • Na tečaju boste spoznali zahteve standarda ISO 14001:2015 ter njegove posebnosti.
 • S pomočjo študije primerov in simulacije presoje se boste usposobili za učinkovito izvajanje presoje sistema ravnanja z okoljem.

VSEBINA

 • Zahteve standarda ISO 14001:2015
 • Sistem vodenja kakovosti in sistem ravnanja z okoljem – podobnosti in razlike
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Učinkovitost notranjih presoj: odprava neskladnosti, izvedba ukrepov in nenehno izboljševanje
 • Študija primera in simulacija notranje presoje
 • Pisni preizkus znanja

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.


UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • odgovornim za sistem ravnanja z okoljem;
 • bodočim presojevalci sistema ravnanja z okoljem;
 • presojevalcem in svetovalcem s področja okolja, sistemov vodenja kakovosti ali drugih sistemov vodenja;
 • strokovnim izvedencem, ekologom in vsem, ki želijo pridobiti dodatna znanja s področja sistemov ravnanja z okoljem in izvajanja presoj.

NAČIN DELA

 • Tečaj obsega predavanja, izmenjavo izkušenj, študije primerov in simulacijo presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO 14001:2015.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda ISO 14001:2015 ali se prijavite na brezplačno informativno predstavitev.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe