Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti živil IFS Food v8

14. - 15. 12. 2023

IFS Food – International Featured Standard Food (standard za ocenjevanje dobaviteljev proizvodov trgovskih blagovnih znamk) združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa še pravila dobre higienske prakse, prerekvizitov, notranjega nadzora in varovanja živil.

POMEMBNO

Za prilagoditev na novo verzijo je na voljo razmeroma kratek čas, saj se presoje po novi verziji standarda lahko izvajajo že od 1. oktobra 2023 dalje, obvezno pa od 1. januarja 2024.

NAMEN

Udeleženci po uspešno zaključenem tečaju osvojite znanja za kompetentnega notranjega presojevalca in tako:

 • poznate in razumete zahteve standarda IFS Food v8,
 • pridobite znanja za učinkovito izvajanje notranje presoje sistema vodenja varnosti živil,
 • se naučite ustrezno dokumentirati ugotovitve notranjih presoj in poročati vodstvu organizacije,
 • prepoznate priložnosti, ki jih prinašajo učinkovito izvedene notranje presoje in izvajanje korektivnih ukrepov.

VSEBINA

 • Predstavitev splošnih značilnosti standarda (sistem točkovanja, postopek certificiranja...)
 • Predstavitev novosti in sprememb nove izdaje v8,
 • Predstavitev specifičnih zahtev standarda z obravnavo primerov v praksi
 • Kompetentnost notranjih presojevalcev
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Dokumentiranje ugotovitev notranje presoje in komuniciranje znotraj organizacije
 • Spremljanje učinkovitosti notranjih presoj
 • Študija primera notranje presoje in simulacija presoje
 • Pisni preizkus znanja

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.


UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • odgovornim za vzpostavljanje in zagotavljanje učinkovitega sistema vodenja varnosti živil;
 • predstavnikom vodstev in notranji presojevalci;
 • vodjam notranjega nadzora sistema vodenja varnosti živil;
 • vsem, ki želijo pridobiti kompetence za varno ravnanje z živili v proizvodnji, predelavi, skladiščenju, transportu, prodaji in postrežbi, pa tudi za vodenje sistemov za materiale v stiku z živili.

NAČIN DELA


 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, študije primerov in simulacija presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si, prosimo, zagotovite zahteve standarda IFS Food v.8

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z IFS ali se prijavite na brezplačno informativno predstavitev.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe