Nazaj na seznam storitev

Verifikacija sistema zagotavljanja varnosti živil z notranjo presojo sistema HACCP (ISO 22000:2018)

/

S sistemom HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points (ATKKT – analiza tveganj in kritične kontrolne točke) ugotavljamo, vrednotimo in nadziramo tveganja, ki so pomembna za varnost živila.

Notranja presoja prispeva k učinkovitemu izvajanju in nenehnemu izboljševanju sistema HACCP. Z ustreznim pristopom in v rokah usposobljenega osebja postane notranja presoja nenadomestljivo orodje, s katerim lahko izvajamo nadzorovanje in merjenje (verifikacije), rezultate presoje pa analiziramo in uporabimo za učinkovitejše delo.

NAMEN

Namen tečaja je, da spoznate zahteve standarda in usposobite presojevalce za učinkovito izvajanje tako notranjih presoj sistema HACCP kot kombiniranih notranjih presoj integriranega sistema vodenja, ki vključuje sistem HACCP (ISO 22000).

VSEBINA

 • Sistem HACCP: zahteve standarda ISO 22000:2018 in pripadajoče zakonodajne zahteve
 • Spremljajoči programi in dobra higienska praksa
 • Prepoznavanje in obvladovanje tveganj
 • Priprava študije HACCP: opis izdelkov, oris proizvodnega procesa, analiziranje tveganj, določitev nadzornih ukrepov in kritičnih kontrolnih točk, meritve, popravni postopki in odpoklic, vzpostavitev postopkov verifikacij, dokumentacija sistema HACCP in spremljajočega programa
 • Notranja presoja kot ena od metod verifikacije sistema: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Učinkovitost notranje presoje
 • Študij primera in simulacija notranje presoje
 • Pisni preizkus znanja

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • Vodje in člani timov HACCP;
 • linijski management v živilskih obratih, predstavniki vodstva za sisteme vodenja;
 • izvajalci presoj sistema HACCP in notranji presojevalci sistemov vodenja;
 • živilski strokovnjaki, ki bi radi pridobili znanje s področja presojanja.

NAČIN DELA

 • Primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, delo na konkretnih primerih iz prakse.

Udeleženci brezplačno prejmete knjižico SIQ Kako zagotavljati varnost in skladnost živil na trgu?


Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe