Kakovost

Izobraževanja


Razvijanje vitke organizacijeSISTEMSKI PRISTOPI V PODPORO USPEŠNEGA URESNIČEVANJA STRATEGIJE ORGANIZACIJESpremembe smo ljudje - učinkovito obvladovanje spremembUčinkovito reševanje problemovKoristnost sistema vodenjaProjektno vodenje (Project Management)Kako v praksi izvajati notranje presoje v proizvodni dejavnostiKako v praksi izvajati notranje presoje v javni upraviKako v praksi izvajati notranje presoje v storitveni dejavnostiMerilna negotovost - fizikalne veličine - delavnicaObvladovanje merilne opremeStrokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenjaTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Zagotavljanje varnosti dobavne verige in ukrepi za obvladovanjeObvladovanje tveganj in register tveganj - delavnicaVitko poslovanje – izboljšanje storitvenih procesovOdnos do dela - ključ do večje učinkovitostiSISTEMI VODENJA IN NJIHOVA INTEGRACIJA – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritevŠOLA KAKOVOSTITečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015ISO 9001:2015 – kako učinkovito vzpostaviti sistem vodenja kakovostiKakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnicaManagement poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnicaOsnovna orodja kakovosti - delavnicaStrukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje