Kakovost

Izobraževanja


DOBRA PROIZVODNA PRAKSA (GMP) ZA KOZMETIKO – smernice za dobro proizvodno prakso po zahtevah ISO 22716:2007Standard AS/EN 9100 - Sistem vodenja kakovosti v letalski industrijiZ vitko organizacijo do dolgoročne uspešnostiŠOLA SISTEMSKIH PRISTOPOV – izpopolnjevalno usposabljanjeSprememba smo ljudje - učinkovito obvladovanje spremembUčinkovito reševanje problemov – z izbrano metodo do rešitev in izboljšavKoristnost sistema vodenja – uresničevanje ciljev in kazalnikiKako v praksi izvajati notranje presoje v proizvodni dejavnostiKako v praksi izvajati notranje presoje v javni upraviKako v praksi izvajati notranje presoje v storitveni dejavnostiStrokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenjaTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Obvladovanje tveganj in register tveganj - delavnicaSISTEMI VODENJA IN NJIHOVA INTEGRACIJA – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritevŠOLA KAKOVOSTITečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Kakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnicaManagement poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnicaOsnovna orodja kakovosti - delavnicaStrukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje