Šola okoljskega managementa

Biti okoljsko odgovoren že zdavnaj ni več nerazumljen pojem ali modna besedna zveza. Tudi zavedanje o minljivosti naravnih virov se je dodobra usidralo v zavest posameznikov, organizacij, civilnih družb ali vlad. A od zavedanja in besed je potrebno preiti k dejanjem, predvsem takim, ki hitro in učinkovito spreminjajo gospodarske sisteme v smeri racionalne in učinkovite rabe virov.

Mednarodni standardi s področja ravnanja z okoljem ponujajo organizacijam pristope in orodja za dolgoročno uspešno delovanje in nove priložnosti za rast in razvoj. Te pristope in zahteve standardov lahko organizacije uskladijo s svojo strategijo in cilji ter integrirajo v svoje poslovne procese.

Udeleženci šole spoznate celovit sistem upravljanja z okoljem ter pridobite potrebna znanja - kje, kako in kdaj vključiti okoljske zahteve v poslovne procese. Z rešitvijo konkretnega problema iz svojega delovnega okolja se usposobite za praktično uporabo posameznih orodij in tehnik.

Šola, ki jo vodijo uveljavljeni predavatelji z bogatimi praktičnimi izkušnjami, je namenjena sodelavcem z različnih področij ravnanja z okoljem, ekologom, strokovnim izvedencem ter sodelavcem, ki boste vodili procese uvajanja okoljskih zahtev v prakso.

_____________________________________________________________________________

Več o programu in vsebini šole najdete tukaj.

_____________________________________________________________________________

3. Šola okoljskega managementa

Udeleženke 3. Šole okoljskega managementa skupaj z udeleženci Šole vitke proizvodnje, Šole kakovosti ter s strokovno komisijo ob zaključku šole.

 

2. Šola okoljskega managementa

 

Udeleženci 2. Šole okoljskega managementa

 

 

1. Šola okoljskega managementa

Udeleženci 1. Šole okoljskega managementa skupaj s strokovno komisijo ob zaključku šole.