Cenimo in nagrajujemo zvestobo

Od  1. 9. 2016 uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.
Pridobi ga vsak, ki se v tekočem šolskem letu udeleži treh ali več izobraževalnih programov iz naše ponudbe.*

Kaj pridobite?
Omogočimo vam enodnevno brezplačno udeležbo po lastni izbiri iz naše ponudbe za odprte skupine.

Veljavnost
Bonus zvestobe lahko koristite v tekočem šolskem letu ob pogoju, da je kotizacija za predhodne udeležbe poravnana.

Ob prijavi na četrti izobraževalni program v tekočem šolskem letu nas opozorite, da želite vnovčiti Bonus zvestobe.

Dodatna pojasnila:
* Izobraževalni programi so zaključene izobraževalne vsebine pod enim naslovom.
Bonusa zvestobe ne morete uveljavljati za izobraževalne programe, izvedene v organizacijah (zaključene skupine)
ter za licenčna usposabljanja.