Splošni pogoji udeležbe na izobraževanju

Prijava (velja kot naročilo)

Na izobraževanje se prijavite s prijavnico, ki nam jo lahko pošljete preko spletne strani, elektronske pošte ali po faksu.  

Prijave sprejemamo do sedem dni pred začetkom izobraževanja oziroma do zapolnitve prostih mest.

V primeru morebitne prestavitve ali odpovedi termina prijavljene obvestimo o spremembi, plačane kotizacije pa vrnemo.

Za izobraževanja, za katera termini niso razpisani, si lahko zagotovite prosto mesto s prijavo na "Obvestite me o terminu", na osnovi katere vas bomo obvestili o datumu, takoj ko bo določen.   

Prijavnico pošljite:

Kotizacija

Višine kotizacij in oznake so navedene pri posameznem izobraževanju, 22 % DDV ni vštet v kotizacijo. Kotizacija vključuje gradivo, potrdilo o udeležbi oziroma o uspešno opravljenem tečaju, kosilo, osvežilne napitke med odmori in parkiranje.

Kotizacija se plača najkasneje tri delovne dni pred začetkom izobraževanja, razen, če ni ob posameznem izobraževanju določeno drugače. Plačilo se izvede na poslovni račun SIQ Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, NLB, številka 02922-0012897988, s sklicem na oznako izobraževanja. SIQ ID številka za DDV je SI23509678.
Na vašo željo vam izstavimo predračun. Račun boste prejeli po koncu izobraževanja. 

Pri plačilu je možno uveljavljati 10 % popusta, v primeru ko je:

  • organizacija na izobraževanje prijavila najmanj tri udeležence;
  • organizacija imetnik SIQ-certifikata za sisteme vodenja;
  • udeleženec v tekočem letu vpisan v SIQ-register notranjih presojevalcev.

Pri plačilu intenzivnih izobraževanj (šol) lahko uveljavljate 20 % popust, če je organizacija prijavila najmanj 4 udeležence.

Pri plačilu je možno uveljavljati 50 % popusta, ob predložitvi originalnega potrdila, če je udeleženec:

  • redni študent ali brezposeln.

Opomba: Popusti se med seboj ne seštevajo.

Cenimo in nagrajujemo zvestobo

Od 1. 9. 2016 uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.
Pridobi ga vsak udeleženec, ki se v tekočem šolskem letu udeleži treh ali več izobraževalnih programov iz naše ponudbe.*

Kaj pridobite?
Omogočimo vam enodnevno brezplačno udeležbo po lastni izbiri iz naše ponudbe za odprte skupine.

Veljavnost
Bonus zvestobe lahko koristite v tekočem šolskem letu ob pogoju, da je kotizacija za predhodne udeležbe poravnana.

Ob prijavi na četrti izobraževalni program v tekočem šolskem letu nas opozorite, da želite vnovčiti Bonus zvestobe.

Dodatna pojasnila:
* Izobraževalni programi so zaključene izobraževalne vsebine pod enim naslovom.
Bonusa zvestobe ne morete uveljavljati za izobraževalne programe, izvedene v organizacijah (zaključene skupine) ter za licenčna usposabljanja.

Kraj, parkiranje

Izobraževanja potekajo v Ljubljani, praviloma v predavalnici SIQ Izobraževanja, v prvem nadstropju Poslovnega centra Brinje, Dunajska cesta 159 (Google Maps). Obvestilo o točnem kraju in poteku izobraževanja prejmete najkasneje tri dni pred začetkom.

Brezplačno parkiranje za udeležence je v času izobraževanja zagotovljeno v parkirni hiši Parking d.o.o., Dunajska cesta 158.


Odjava

Zadnji rok za pisno odjavo je tri delovne dni pred začetkom izobraževanja, razen, če ni ob posameznem izobraževanju določeno drugače. V primeru pravočasne pisne odjave kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (25 %  kotizacije). Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi zaračunamo kotizacijo v celoti.
V primeru odpovedi zaradi bolezni je potrebno predložiti zdravniško potrdilo.


Za intenzivna izobraževanja (šole) in druga izobraževanja, ki trajajo tri ali več dni, je zadnji rok za pisno odjavo pet delovnih dni pred začetkom, razen, če ni ob posameznem izobraževanju določeno drugače.  V primeru pravočasne pisne odjave kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah na dan pričetka šole in drugih večdnevnih izobraževanj ali neudeležbi zaračunamo kotizacijo v celoti.

Splošni pogoji za izvedbo storitev izobraževanja

Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov