Obseg storitev

Nacionalni etaloni

EM SI - kalibracijske in merilne zmogljivosti za elektromagnetne veličine (CIPM MRA)

TF SI - kalibracijske merilne zmogljivosti za čas in frekvenco (CIPM MRA)

Kalibracije merilnih instrumentov

SA
listina: LK-001
standard: SIST EN ISO/IEC 17025:2005
http://www.slo-akreditacija.si

Kontrola merilnih instrumentov

SA
listina: K-002
standard: SIST EN ISO/IEC 17020:2012
tip kontrolnega organa: A
http://www.slo-akreditacija.si/

Certificiranje proizvodov

SA
listina: CP-001
standard: SIST EN ISO/IEC 17065:2012
http://www.slo-akreditacija.si