Kalibracije in kontrola medicinske opreme

Zaradi naraščajočih potreb po obvladovanju opreme tudi na področju medicine celostno dopolnjujemo naše aktivnosti na področju kalibracije in kontrole medicinske opreme.

Pokrivamo širok spekter kalibracij in kontrol medicinske opreme (osebne in laboratorijske tehtnice, merilniki krvnega tlaka, defibrilatorji, EKG-ji, terapevtske ultrazvočne naprave, cikloergometri, električni in magnetni stimulatorji, medicinski laserji, inkubatorji, UV-fototerapevtski aparati, avdiometri).

Opravljamo kalibracije tudi ostale opremo, ki se neposredno ali posredno uporablja v zdravstvu: analizatorji defibrilatorjev, analizatorji elektrokirurških nožev, merilniki instalacij bolnic, merilniki tlaka, merilniki vrtljajev, merilniki temperature, multimetri, osciliskopi, štoparice, funkcijski generatorji …

Čemu kontrole medicinske opreme?

Smiselnost in nujnost kontrolnih pregledov velja tako iz medicinskega, ekonomskega kot tudi etičnega vidika. V sklop kazalcev uspešnosti in realizacije zdravstvenih ustanov sodi tudi medicinska oprema, zato bi morali kontroli le-te posvetiti več pozornosti in del sredstev nameniti v preventivne periodične preglede vse medicinske opreme. Nujnost kontrole še posebno velja za tisto opremo, ki je v direktnem stiku s pacientom ali pa je od pravilnosti delovanja te opreme odvisno pacientovo zdravstveno stanje ali zdravljenje.

Nepravilno delujoča oprema ima lahko posledično tudi škodljive učinke na paciente in osebje, ki z njimi upravlja. Posledica tega so lahko napačne diagnoze, ki v veliki meri vplivajo na nepotrebne napotitve v nadaljnje specialistične preiskave. Še slabše pa je, če so posledica nerealnih rezultatov meritev napačne diagnoze in nadaljnja napačna zdravljenja.

Kakovost mora prevzeti vodilno vlogo v vseh izvedbenih aktivnostih v zdravstvu in je ključni dejavnik za uspeh na vseh področjih v današnjem svetu. Izmeriti pomeni izvedeti. Naše življenje in prosperiteta temeljita na verodostojnih meritvah.

Obveščanje o preteku veljavnosti certifikata o kalibraciji oz. poročila o kontroli

Sproti in brezplačno vas obveščamo, kdaj vam poteče veljavnost certifikata o kalibraciji oziroma overitev za vsak kos medicinske opreme posebej, in sicer s periodo, določeno ali na podlagi priporočil proizvajalca oziroma na podlagi pravilnika, po katerem je bila vaša merilna oprema overjena.

V primeru kalibracij nas lahko tudi obvestite o rekalibracijskih intervalih, ki ste jih določili z vašimi internimi dokumenti. Tako bomo rekalibracijske intervale prilagodili vašim zahtevam.

Obvestila prejmete po pošti v zadnjem tednu pred mesecem, ko je potrebno vašo medicinsko opremo znova kalibrirati oz. overiti.

Kontakt: mag. Matjaž Lindič, t: (01) 4778 310, f: (01) 4778 303, matjaz.lindic@siq.si