Kalibracije merilnih instrumentov

Kdo in kdaj potrebuje akreditirano kalibracijo?

Zmotno je prepričanje:

  • da je akreditirana kalibracija rezervirana le za referenčne etalone,
  • da akreditirane kalibracije ne potrebujemo, če so zahtevane točnosti merilnih instrumentov majhne (velike mejne vrednosti),
  • da je akreditirana kalibracija nadvse draga,
  • da kalibracija, ki jo izvede po ISO 9000 certificiran laboratorij, zagotavlja sledljivost.

Akreditirano oziroma dokazljivo mednarodno sledljivo kalibracijo potrebujejo vsi laboratoriji, ki izvajajo kalibracije, in to za vso kalibracijsko opremo. Ravno tako jo potrebujejo vsi preskusni laboratoriji, da lahko ugotavljajo skladnost proizvodov z zahtevami standarda ali stranke.

Potrebujejo jo vse organizacije, institucije ali podjetja, ki na osnovi izvedenih meritev izdajajo mnenja o skladnosti z zahtevami oz. mejnimi vrednostmi. Potrebujejo jo tudi tista podjetja, ki na podlagi izvajanih meritev zagotavljajo kakovost svojega izdelka ali storitve. Potrebna je, ko in kjer je meritev osnova za plačilo, izvedbo naročila ali prevzem, kjer je od meritve odvisna varnost, pravilna diagnoza ipd.

Praktično to pomeni, da vsakdo, ki za svoj merilni instrument želi imeti dokazano sledljivost na mednarodno raven, potrebuje akreditirano kalibracijo.

Akreditirane kalibracije ne potrebujemo samo v primerih, ko pri meritvah sledljivosti ni mogoče direktno zagotoviti ali pa ta ni relevantna. V teh primerih si lahko pomagamo le z medlaboratorijskimi primerjavami, z uporabo certificiranih referenčnih materialov, z dodatnim preskušanjem po drugi metodi ali z uporabo dogovorjenih etalonov, ki jih priznavajo vse vpletene strani.