Kalibracije merilnih instrumentov

Kako izbrati izvajalca kalibracije?

Ko izbiramo izvajalca kalibracije, izhajamo v prvi vrsti iz lastnih potreb. Pri tem je potreben tako tehničen kot ekonomski razmislek.

Prvega narekuje predvsem vsebina storitve:

  • Ali potrebujemo mednarodno sledljivo kalibracijo, katere parametre želimo imeti umerjene, kakšno točnost zahtevamo?
  • Želimo kalibracijo merilnega instrumenta kot celote glede na mejne vrednosti in z izjavo, da je merilni instrument skladen?
  • Katere parametre moramo imeti kalibrirane, da bomo lahko z veliko verjetnostjo prepričani, da je merilni instrument kot celota skladen z zahtevami?
  • Ali želimo celostno rešitev v tem smislu?
  • Kako jasna želimo, da so poročila laboratorija?
  • Ali potrebujemo naravnavanje in/ali popravilo?

Zakaj sploh razmislek pri izbiri laboratorija?

Tehniški predpisi, ki opredeljujejo parametre za celovit pregled meril, obstajajo le za zelo omejene kategorije meril (Odredba o vrsti meril, za katere so obvezne odobritve tipa in overitve). Za nekatere vrste meril (osciloskopi, signalni generatorji, spektralni analizatorji ipd.) obstajajo zelo splošni standardi, ki jih v smislu kalibracijskih postopkov lahko interpretiramo na zelo različne načine. Je pa tudi nekaj standardov za merila (EMC merilni sprejemniki, merilniki hrupa, odjemniki vibracij ...), ki dovolj določno opredeljujejo kalibracijske postopke.

Za večino meril s področja električnih veličin ne obstajajo dovolj oprijemljive smernice za njihovo kalibracijo. Kalibracijski laboratorij mora zato poleg splošnega znanja s področja meroslovja in vzdrževanja etalonov imeti tudi znanje s področja konstrukcijskih lastnosti ter namembnosti posameznih kategorij merilne opreme. To znanje mora ustrezno kombinirati s priporočili proizvajalcev, kjer ta obstajajo, in ustreznimi splošnimi dokumenti (standardi).

Ekonomski razmislek se nanaša predvsem na ceno (kaj v resnici dobimo za svoj denar), na možnost dogovora glede termina in na potreben čas za izvedbo kalibracije.

V našem laboratoriju za sprejemljivo ceno izvajamo kalibracije merilnih instrumentov različnih vrst in zahtevanih stopenj točnosti ter zagotovimo mednarodno sledljivost in primerljivost. V skladu z mednarodnimi trendi namreč želimo, da bi bila sledljiva kalibracija dostopna vsakomur.

Na splošno ceno kalibracije pogojujejo vsi vložki, ki so potrebni za vzpostavitev storitve, ter obseg dela (volumen) v posamezni kategoriji merilne opreme. Cena narašča s stopnjo zahtevane točnosti (merilno negotovostjo) in s kompleksnostjo meritev.

V celoti gledano je cena kalibracije v Sloveniji nižja ali vsaj primerljiva s cenami kalibracij v ostalih državah članicah EU.