Kalibracije merilnih instrumentov

Kaj je kalibracija in zakaj jo sploh potrebujemo?

Kalibracija ali umerjanje je skupek operacij, ki v določenih pogojih postavljajo razmerje med vrednostmi, ki jih kaže merilo ali merilni sistem, ali vrednostmi, ki jih predstavlja materializirana mera ali referenčni material, in pripadajočimi vrednostmi, realiziranimi z etaloni (VIM 1993*, 6.11).

*VIM 1993: Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie, skupna izdaja ISO/IEC/OIML/BIPM iz leta 1993.

Da je potrebno peljati avto redno na servis, menjati olje, svečke, filtre, opraviti tehnični pregled, nam je jasno. Tako zahteva zakon. Poleg tega se zavedamo, da je to dobro zaradi naše varnosti ter življenjske dobe in kakovosti vozila, s katerim se vozimo.

Da tudi merilni instrument potrebuje vzdrževanje, servis, tehnični pregled itd., čeprav ni v okvari, nam je manj jasno. Pa vendar.

Tako kot se pri avtomobilu izrabijo zavorne obloge, svečke, platine itd., se tudi pri merilnem instrumentu starajo komponente, ki ga sestavljajo. S časom kot tudi uporabo, še posebej z napačno, se tako zmogljivost merilnih instrumentov slabša.

Te časovno pogojene spremembe, t. i. lezenje (angl. drift), zmanjšujejo zanesljivost merilnih rezultatov. Še posebej to velja za kompleksne elektronske merilne instrumente, pri katerih so posamezni parametri soodvisni (medsebojno odvisni) na povsem nepredvidljiv način.

To pa pomeni, da pričakovano točnost merilnega instrumenta lahko omejimo le na določeno časovno obdobje. Skoraj vsi proizvajalci elektronskih merilnih instrumentov zato omejijo veljavnost objavljenih mejnih vrednosti (točnost meritev za posamezne parametre) na obdobje enega leta, samo izjemoma na obdobje dveh let, pogosto pa samo na nekaj mesecev.

Omenjenim časovno pogojenim spremembam (lezenju) se ne moremo izogniti, lahko pa jih pravočasno odkrijemo in računsko korigiramo ali pa merilne instrumente ustrezno naravnamo (angl. adjustment) s kalibracijo (angl. calibration).

S pravilno izvedeno kalibracijo merilnega instrumenta lahko povečamo storilnost, optimiziramo vire, zagotovimo konsistentnost, primerljivost in kompatibilnost proizvodov oz. storitev ter njihovo sprejemljivost kjerkoli na svetu.