Kalibracije merilnih instrumentov

Kaj je mednarodna sledljivost?

Naj ponazorimo s preprostimi primeri:

O mednarodni sledljivosti govorimo:

 • ko na 5 milimetrski vijak, izdelan v eni tovarni, lahko privijemo 5 milimetrsko matico, izdelano v drugi tovarni, pa čeprav se tovarna morda nahaja na čisto drugem koncu sveta;
 • ko nacionalno komunikacijsko omrežje lahko priklopimo na mednarodnega, ker se osnovna frekvenca takta ne razlikuje od zahtevane za več kot neko dogovorjeno vrednost;
 • ko lahko ročno uro naravnamo na uro nacionalne televizije ali na uro, ki jo preko telefona posreduje Telekom, pa bo v obeh primerih kazala enako;
 • ko zdravnik na osnovi meritve pride do enakih podatkov za diagnozo, od katere je odvisno življenje, ne glede na to, v kateri bolnišnici izvaja meritve;
 • itd.

Sledljivost zagotovimo le, če so izpolnjeni vsi od naslednjih pogojev:

 • postopki laboratorija, ki izvaja meritve, preverjeno zagotavljajo pravilne meritve;
 • osebje ima potrebno znanje;
 • referenčni etaloni laboratorija, ki izvaja meritve, so sledljivo kalibrirani;
 • organizacija in v njej vzpostavljen sistem vodenja kakovosti omogočata konsistentno izvajanje le preverjenih postopkov.

Pomen akreditacije za kalibracijo merilnih instrumentov:

 • Ker se certifikacija sistemov vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 osredotoča zgolj na sistemski del (zadnja alineja prejšnjega odstavka), šele akreditacija po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 zagotavlja sledljivost kalibracij. Le primerno strokovno usposobljeni ocenjevalci lahko namreč preverijo navedbe prvih treh alinej prejšnjega odstavka.
 • Mednarodna priznanost akreditiranega certifikata o kalibraciji je zagotovljena le, če je akreditacijski organ tudi podpisnik večstranskega mednarodnega sporazuma o priznavanju certifikatov o kalibracijah. Akreditacijski hiši SA in RvA sta obe podpisnici takšnega sporazuma v Evropi.