Kalibracije merilnih instrumentov

Kaj vsebuje strošek kalibracije?

Kot vsako drugo stvar tudi kakovost merilnega instrumenta ocenjujemo predvsem glede na to, kako dobro služi svojemu namenu. In če želimo, da nam dobro služi, tj. dobro in natančno meri čim dlje, se stroškom kalibracije ne moremo izogniti.

Kljub želji po racionalizaciji stroškov kalibracije moramo vedno določeno število kalibracij merilnih instrumentov prepustiti v izvedbo zunanjim kalibracijskim laboratorijem. To velja tudi za kalibracijske laboratorije same, tudi za nas. V tem primeru izberemo primerni zunanji laboratorij in po potrebi z njim tudi podrobneje opredelimo obseg storitve.

V kolikor razpolagamo z večjim številom merilnih instrumentov, lahko del manj zahtevnih merilnih instrumentov kalibriramo tudi sami. Seveda je to smiselno le, če nas to stane manj kot pa kalibracija v zunanjem laboratoriju.

Začetni stroški kalibracije:

  • nakup primerne kalibracijske opreme, 
  • postavitev prostorov, v katerih bomo izvajali kalibracije, 
  • šolanje osebja,
  • priprava in dokumentiranje postopkov.

Tekoči stroški:

  • strošek plače osebja,
  • kalibracija referenčnih etalonov (kalibracija je za referenčne etalone dražja), 
  • najem in/ali vzdrževanje prostorov,
  • amortizacija.

Vsi navedeni stroški so fiksni stroški. Izogniti se jim ne moremo.

Odločitev za postavitev lastnih kalibracijskih zmogljivosti je zato odvisna predvsem od dosežene kritične mase števila merilnih instrumentov v posamezni kategoriji merilnega instrumentarija, ki še upravičuje vložek v delovno mesto, izobraževanje, opremo itd.