Oznaka CE - Pravilnik o merilnih instrumentih (MID)

30. oktobra 2006 je stopil v veljavo Pravilnik o merilnih instrumentih (UL RS, št. 42/2006), s katerim je bila v slovenski pravni red prenesena Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta Evrope 2004/22/ES z dne 31. marca 2004 o merilnih instrumentih (MID), ki obsega tudi števce delovne električne energije.

SIQ je v začetku meseca novembra 2006, predvsem na osnovi svojih izkušenj in pridobljenih akreditacij po zahtevah standardov ISO/IEC 17021 in EN 45012, pridobil status priglašenega organa za števce delovne električne energije – poglavje MI-003, in sicer po modulu H1. Pohvalimo se lahko, da smo bili že takrat eden od redkih akreditiranih priglašenih organov v EU za preglede zasnove števcev delovne električne energije. V tem času smo razširili tudi obseg naših storitev na modula B+D s pridobitvijo akreditacije po standardih ISO/IEC 17025:2015, ISO/IEC 17065:2012 in ISO/IEC 17021-1:2015. Zato je tudi prehod na novo direktivo o merilnih instrumentih 2014/32/EU, ki je bila vpeljana v slovenski pravni red s Pravilnikom o merilnih instrumentih (UL RS št. 19/2016), potekal brez težav.

Kontakt: mag. Matjaž Lindič, t: (01) 4778 310, f: (01) 4778 303, matjaz.lindic@siq.si