Kalibracije in kontrola medicinske opreme

Potek naročila kalibracije:

  • Povpraševanja in naročila sprejemamo po telefonu (01) 4778 300, faksu (01) 4778 303 ali preko elektronske pošte info.meroslovje@siq.si. Pri oddaji povpraševanja ali naročila jasno navedite obseg želene storitve, naštejte osnovne podatke vsakega merilnega instrumenta (ime proizvajalca, model, po možnosti karakteristike naprave in načine delovanja) ter želeni termin in kraj za izvedbo storitve. Če merilni postopek to omogoča, lahko namreč storitev opravimo tudi na vaši lokaciji.
  • Po prejemu povpraševanja ali naročila vam pošljemo ponudbo s terminom, ki najbolj ustreza vašemu predlogu, če bo le mogoče, pa bomo storitev izvedli tudi na kraju, ki ste ga predlagali v vašem povpraševanju. Cena storitve je odvisna od kompleksnosti merilnega instrumenta in obsega storitve.
  • Po prejemu vaše naročilnice z navedbo številke naše ponudbe ali po prejemu vašega naročila, ki je priloga naše ponudbe, bomo rezervirali usklajeni termin in vam poslali potrditev vašega naročila s specifikacijo celotnega naročila.
  • Merilne instrumente s pripadajočo dokumentacijo in priborom dostavite vsaj en dan pred dogovorjenim terminom za izvedbo storitve v sprejemno pisarno na Tržaški c. 2 v Ljubljani (avla stavbe) med 7. in 15. uro, razen v primeru, ko bomo storitev opravili na vaši lokaciji.
  • Po prejemu obvestila, da je storitev opravljena, lahko prevzamete vse dostavljene merilne instrumente, dokumentacijo in pribor.
  • Po plačilu računa vam bomo poslali ustrezne dokumente (Certifikat o kalibraciji).

Priporočamo, da v izogib morebitnim kasnejšim nejasnostim pred naročilom katerekoli izmed navedenih storitev preberete dokumenta: