Kalibracije in kontrola medicinske opreme

Potek naročila kontrole:

  • Povpraševanja in naročila sprejemamo po telefonu (01) 4778 300, faksu (01) 4778 303 ali preko elektronske pošte info.meroslovje@siq.si. Pri oddaji povpraševanja ali naročila jasno navedite obseg želene kontrole, naštejte osnovne podatke vsakega merilnega instrumenta (ime proizvajalca, model) ter želeni termin in kraj za izvedbo storitve. Če kontrolni postopek to omogoča, lahko namreč storitev opravimo tudi na vaši lokaciji.
  • Po prejemu povpraševanja ali naročila vam pošljemo obrazec Zahtevek za kontrolo merilnega instrumenta in ponudbo s potrjenim terminom, ki bo najbolj ustrezal vašemu predlogu. Če bo le mogoče, bomo kontrolo izvedli tudi na kraju, ki ste ga predlagali v vašem povpraševanju. Cena storitve je odvisna od kompleksnosti merilnega instrumenta in obsega kontrole.
  • Po prejemu vaše naročilnice z navedbo številke naše ponudbe ali po prejemu vašega naročila, ki je priloga naše ponudbe, bomo rezervirali usklajeni termin in vam poslali potrditev vašega naročila s specifikacijo celotnega naročila.
  • Merilne instrumente s pripadajočim priborom in izpolnjenim obrazcem Zahtevek za kontrolo merilnega instrumenta* dostavite vsaj en dan pred dogovorjenim terminom za izvedbo storitve v sprejemno pisarno na Tržaški c. 2 v Ljubljani (avla stavbe), med 7. in 15. uro, razen v primeru, ko bomo kontrolo opravili na vaši lokaciji.
  • Po prejemu obvestila, da je storitev opravljena, lahko prevzamete vse dostavljene merilne instrumente in pribor.
  • Po plačilu računa vam bomo poslali ustrezne dokumente (Poročilo o kontroli in v primeru ustreznosti predpisom merilnega instrumenta tudi Potrdilo o skladnosti s predpisi).

* Obrazec Zahtevek za kontrolo merilnega instrumenta lahko nadomešča naročilnico, zato pred izpolnitvijo pazljivo preberite prvo stran obrazca in na zahtevek napišite številko naše ponudbe.

Priporočamo, da v izogib morebitnim kasnejšim nejasnostim pred naročilom katerekoli izmed navedenih storitev preberete dokumenta: