Prenos znanja in projekti

Ena od temeljnih nalog meroslovnega instituta je tudi prenos specifičnega meroslovnega znanja kot tudi širšega znanja s področja merilne tehnike, laboratorijskega dela in meroslovne urejenosti.

V ta namen in zato:

 • izvajamo seminarje in izobraževanja s področij obvladovanja merilne opreme, priprave za akreditacijo, merilnih in kalibracijskih postopkov, merilne negotovosti itd.;
 • sodelujemo z laboratoriji pri organizaciji njihovih laboratorijev, pripravi delovnih postopkov, izvedbi notranjih presoj;
 • se spoprijemamo s kompleksnejšimi projekti in iskanjem celovitih rešitev s področja merilne tehnike, tehničnega nadzora ipd.

Naši projekti so usmerjeni v razvoj novih merilnih postopkov, principov, merilnih instrumentov in etalonov.

Nekaj izvedenih projektov:

 • priprava meroslovnega laboratorija podjetja METREL d.d. na akreditacijo,
 • priprava meroslovnega laboratorija podjetja Elektro-Slovenija (ELES) d.o.o. na akreditacijo,
 • izdelava projekta za sinhronizacijo takta telekomunikacijskega omrežja podjetja ELES d.o.o.,
 • zagotavljanje rezervnega takta nacionalnega referenčnega etalona za čas in frekvenco podjetju Elektro-Slovenija (ELES) d.o.o.,
 • priprava meroslovnega laboratorija podjetja ELEKTROSERVISI d.d. na akreditacijo,
 • pomoč pri izdelavi postopkov za pridobitev akreditacije podjetja AMZS d.d. - PE Ljubljana za overjanje taksimetrov,
 • ...

EMRP (Evropski meroslovni raziskovalni program)

Še posebej pa smo ponosni na delo znotraj Evropskega Meroslovnega Raziskovalnega Programa (EMRP) in Evropskega Meroslovnega in Raz (EMPIR). EMRP predstavlja največjo raziskovalno iniciativo na področju meroslovja v Evropi do sedaj, kjer nacionalni meroslovni laboratoriji (NMI-ji) združujejo svoje raziskovalne kapacitete za vrhunske raziskovalne projekte, sredstva pa zagotavljajo tako Evropska komisija kot države udeleženke.

Kot prvi v Sloveniji smo že pridobili sredstva iz prve faze tega programa, ko je bil vzpostavljen premostitveni raziskovalni program pod nazivom ERA-NET plus. To je bil prvi tovrstni evropski projekt, za katerega EU namenja 1/3 vseh sredstev, posamezne države udeleženke pa ostali 2/3.

Uspeli smo v okviru programa elektromagnetnih veličin, in sicer na področju moči in energije, kjer sodelujemo pri izdelavi preciznih tokovnih souporov in razvoju numerične metode meritve moči na osnovi vzorčenja. Pri obeh programih sodelujemo s priznanimi nacionalnimi laboratoriji, kot so: NPL (Velika Britanija), PTB (Nemčija), RISE (Švedska), VSL (Nizozemska), LNE (Francija), JV (Norveška), INRiM (Italija), BEV (Avstrija), CEM (Španija) in ČMI (Češka). Še posebej pomembno vlogo imamo pri razvoju numerične metode meritve moči na osnovi vzorčenja, kjer imamo glede na razporeditev nalog vlogo enega od vodilnih laboratorijev.

Proti koncu leta 2009 smo znova kandidirali za sredstva EU znotraj EMRP na področju energije. Tokrat smo kot edini iz Slovenije uspeli pri kandidaturi na dveh projektih:

 • Žetev energije (Energy Harvesting)
 • Pametna omrežja (Smartgrids)

Tokrat gre že za drugo fazo tega programa. EU zanj namenja polovico vseh sredstev, posamezne države udeleženke pa drugo polovico. Trenutno poteka faza usklajevanj vseh dejavnosti na obeh projektih.

Kontakt: mag. Matjaž Lindič, t: (01) 4778 310, f: (01) 4778 303, matjaz.lindic@siq.si