Nazaj na seznam storitev

Ovrednotenje merilne negotovosti - kemijske veličine

/

Z ustreznim ovrednotenjem merilne negotovosti zagotavljamo verodostojnost in zanesljivost analitskih rezultatov. Ob tem se pogosto postavljajo vprašanja:

 • Ali so rezultati meritev, ki jih vsakodnevno opravljamo v laboratoriju, primerljivi z rezultati drugih laboratorijev doma in v tujini?
 • Ali je zanesljivost merilnih rezultatov ustrezna?
 • Kakšne zahteve imajo naročniki storitev glede kakovosti analitskih rezultatov?

Namen

Udeleženci boste s pomočjo praktičnih primerov spoznali pristope in načine ovrednotenja merilne negotovosti.

Vsebina

 • Definicije in osnovni koncepti
 • Pristopi k ovrednotenju merilne negotovosti
 • Ovrednotenje na osnovi identifikacije in kvantifikacije posameznih virov merilne negotovosti
 • Določanje standardne negotovosti, kombiniranje standardne negotovosti in razširjene negotovosti
 • Povezava merilne negotovosti s kakovostjo
 • Poročanje o merilni negotovosti
 • Praktični primeri s področja kemijskih merjenj za posamezne pristope ovrednotenja merilne negotovosti

Ciljna skupina

 • vodjem laboratorijev, odgovornim za kakovost, presojevalcem in ocenjevalcem v laboratorijih;
 • osebju s kemijsko in nekemijsko izobrazbo, ki izvaja analize v organizacijah, institutih, kemijskih, analitskih in drugih laboratorijih;
 • vsem, ki želite poglobiti znanje s področja meroslovja v analitski kemiji.

Način dela

 • Na delavnici prevladujejo aktivne metode dela, obravnavajo in analizirajo se študijski primeri.
 • Za učinkovito delo udeleženci na delavnici potrebujete prenosne računalnike, ki jih prinesete s seboj.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si  

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe