Обем на акредитација ISO 14001

Оценувањето и сертифицирањето на системи за управување со  животната средина на стандардот ISO 14001:2004

SA
listina: CS-001 / 1996-05-15
standard: SIST EN ISO/IEC 17021-1
www.slo-akreditacija.si