Обем на акредитација ISO 50001

Оценувањето и сертифицирањето на системи со со енергијата на стандардот ISO 50001:2011

SA
listina: CS-001 / 1996-05-15
standard: SIST EN ISO/IEC 17021-1
www.slo-akreditacija.si