Storitve

Pregled programske opreme

Če potrebujete neodvisno poročilo o delovanju programske opreme, ki so jo razvili vaši programerji ali pa vaši poslovni partnerji, vam lahko ponudimo neodvisen in strokoven pregled programske opreme.

Cilji pregleda so lahko različni, na primer potrditev:

 • da programska oprema resnično izvaja le dokumentirane funkcije,
 • da programska oprema določene kritične funkcije izvaja pravilno (npr. obračunavanje denarja, pretvarjanje količin itd.),
 • da programska oprema ustrezno podpira dogovorjene protokole (npr. komunikacijske),
 • da je programska oprema združljiva z drugo programsko ali strojno opremo (t. i. »inter-operability« preskusi),
 • vgrajenih nivojev dostopa, zaščit, uporabljenega šifriranja,
 • da morebitna vgrajena naključnost (RNG) dosega svoj namen,
 • da izvedbena koda dejansko ustreza dostavljeni izvorni kodi,
 • da programska oprema izpolnjuje izbrane zakonske zahteve (na primer zakonske zahteve glede davčnih blagajn, merilnih instrumentov, varnosti potrošniških izdelkov itd.),
 • kakršnih koli drugih specifičnih zahtev.

Pregled lahko izvedemo na dveh nivojih:

 • preverjanje izvedbene kode (t. i. »black box« preskušanje),
 • preverjanje izvorne kode in hkratno prevajanje v izvedbeno kodo v sodelovanju z razvijalcem programske opreme (poglobljena analiza).

Pregled lahko v nekaterih primerih izvedemo tudi na daljavo.