Predstavitev

Nacionalni etaloni in raziskovalni projekti

Naše storitve

Smo nosilci nacionalnih etalonov za električne veličine ter čas in frekvenco

SIQ deluje v okviru slovenskega distribuiranega meroslovnega sistema v koordinaciji Urada RS za meroslovje (MIRS) in je nosilec nacionalnega etalona za področji električne veličine ter čas in frekvenco. Vzdrževanje nacionalnih etalonov za električne veličine ter čas in frekvenco je sofinancirano s strani MIRS po Odločbi o priznanju etalona za nacionalni etalon, izdane na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, št. 26/05 – UPB1), prvega odstavka 9. člena Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS, št. 51/07 in 63/2008) in Javnega povabila k prijavi za priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona št. 6401-18/2008/1, objavljenem v Ur. l. RS, št. 101, dne 24. 10. 2008.

Kot nosilci nacionalnega etalona za električne veličine in nacionalnega etalona za čas in frekvenco zagotavljamo sledljivost teh enot na mednarodno raven.

MER

Seminarji in izobraževanja

Ena od temeljnih nalog meroslovnega instituta je tudi prenos specifičnega meroslovnega znanja kot tudi širšega znanja s področja merilne tehnike, laboratorijskega dela in meroslovne urejenosti.

V ta namen in zato:

  • izvajamo seminarje in izobraževanja s področij obvladovanja merilne opreme, priprave za akreditacijo, merilnih in kalibracijskih postopkov, merilne negotovosti itd.;
  • sodelujemo z laboratoriji pri organizaciji njihovih laboratorijev, pripravi delovnih postopkov, izvedbi notranjih presoj;
  • se spoprijemamo s kompleksnejšimi projekti in iskanjem celovitih rešitev s področja merilne tehnike, tehničnega nadzora ipd.

Naši projekti so usmerjeni v razvoj novih merilnih postopkov, principov, merilnih instrumentov in etalonov.