Predstavitev

Raziskovalni projekti

Kontakti

Seminarji in izobraževanja

Ena od temeljnih nalog meroslovnega instituta je tudi prenos specifičnega meroslovnega znanja kot tudi širšega znanja s področja merilne tehnike, laboratorijskega dela in meroslovne urejenosti.

V ta namen in zato:

  • izvajamo seminarje in izobraževanja s področij obvladovanja merilne opreme, priprave za akreditacijo, merilnih in kalibracijskih postopkov, merilne negotovosti itd.;
  • sodelujemo z laboratoriji pri organizaciji njihovih laboratorijev, pripravi delovnih postopkov, izvedbi notranjih presoj;
  • se spoprijemamo s kompleksnejšimi projekti in iskanjem celovitih rešitev s področja merilne tehnike, tehničnega nadzora ipd.

Naši projekti so usmerjeni v razvoj novih merilnih postopkov, principov, merilnih instrumentov in etalonov.