Splošno

Visokofrekvenčno področje

SIQ pokriva kalibracija na visokofrekvenčnem nivoju. V to področje spadajo naslednji instrumenti:

  • Spektralni analizatorji
  • Vektorski in skalarni analizatorji
  • Visokofrekvenčni generatorji in ojačevalci
  • Atenuatorji in zaključki
  • Mikrovalovni detektorji moči
  • Visokofrekvenčni osciloskopi