Kontakti

Splošno gospodarsko področje

Splošno-gospodarsko področje (SGP) zajema računovodsko službo, kadrovsko službo, službo za informatiko, službo za odnose z javnostmi, kurirsko službo in od leta 2015 še službo koordinacije projektov. Skrbi za kakovostno strokovno podporo poslovnim procesom, vodstvu instituta in zaposlenim, vodenje in organizacijo dela, zakonitost in gospodarnost poslovanja, strokovno načrtovanje, vodenje in upravljanje s človeškimi viri, razvoj informacijskega sistema ter koordinacijo med SIQ Ljubljana in odvisnimi podjetji v tujini. Pri tem pa skupaj s sodelavci tehničnih služb tvori ustrezen vmesnik tudi vsem zunanjim odjemalcem (kupcem, dobaviteljem, bankam, itd.).

Kontakti

Direktorica področja

Karmen Teofilović

Saldakonti kupcev

    • Tel: (01) 4778 131

Saldakonti dobaviteljev

    • Tel: (01) 4778 113