Strokovni dosežki in celovite rešitve

Direktive EU in priglašeni organi

Datum objave - 06. 03. 2017

Za zagotovitev prostega pretoka blaga ter varovanje zdravja, varnosti ljudi in domačih živali ter zaščito premoženja velja v Evropski uniji za različne proizvode zakonodaja, ki jo morajo države članice vpeljati v svoje pravne...[več]

[več]

Do nacionalnih certifikatov v 32 državah sveta

Datum objave - 23. 08. 2016

V številnih svetovnih državah obstaja sistem obveznega preverjanja skladnosti in izdajanja nacionalnih certifikatov. Globalnim proizvajalcem, med katerimi je tudi veliko slovenskih podjetij, nudimo pomoč in podporo pri izvedbi...[več]

[več]