Strokovni dosežki in celovite rešitve

NOVOST - Sistem upravljanja s premoženjem - ISO 55001:2014

Datum objave - 12. 07. 2016

Vsaka organizacija mora svoje premoženje (sredstva, vire) upravljati optimalno in trajnostno, tako da z njimi dosega pričakovanja odjemalcev, obenem pa mora poiskati ravnovesje med tveganji, učinkovitostjo in stroški v njihovem...[več]

[več]

Nova priglasitev za certificiranje števcev električne energije

Datum objave - 06. 05. 2016

Sporočamo vam, da je SIQ je v mesecu aprilu pridobil priglasitev za certificiranje števcev električne energije po novi direktivi MID 2014/32/EU, in sicer za modul H1 (obstoječa dejavnost), dodatno pa še za modul B+D.V...[več]

[več]