Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, 20. in 21. avgust


Postanite kompetenten notranji presojevalec sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in pridobite mednorodno priznanim certifikat IQNet ( Academy Certificate of Training).

Tečaj priporočamo

  • organizacijam, ki imate vzpostavljen sistem vodenja kakovosti po ISO       9001:2008 in se na prehod na novo izdajo ISO 9001:2015 pripravljate.
  • organizacijam, ki se šele pripravljate na vzpostavitev sistema vodenja kakovosti po zahtevah novega standarda ISO 9001:2015.  

Več o vsebini in prijava.