Strokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenja


16. maja smo v Ljubljani izvedli strokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenja, ki se ga je udeležilo skoraj 50 udeležencev iz gospodarstva in javnega sektorja. Osrednja tema srečanja je bila ORGANIZACIJSKO ZNANJE – priložnosti in tveganja, ki je ena od novih zahtev standarda ISO 9001:2015. Skupaj smo prepoznavali, kako organizacije izpolnjujemo in presojamo to zahtevo ter s kakšnimi izzivi se pri tem srečujemo.

Udeležence je uvodoma pozdravila direktorica SIQ Izobraževanja, Sonja Zavrl.

Živa Gorup Reichmann, vodja razvoja kompetenc iz podjetja ComTrade, d.o.o., je med drugim povedala, da se glede organizacijskega znanja v vsakdanji praksi zelo sistematično lotevajo izzivov, kako pridobivati ustrezno znanje, kako ga deliti, kako znanje vzdrževati ter zagotavljati njegovo razpoložljivost na različnih nivojih znotraj procesov. ComTrade, d.o.o. zaposlene tudi sistematično spodbuja k pridobivanju, nadgrajevanju ter ohranjanju organizacijskega znanja, prav tako sprejema ustrezne ukrepe, ki preprečujejo oziroma zmanjšujejo posledice izgube organizacijskega znanja. Zanimiva je bila predstavitev njihove prakse, kjer je usposabljanje zaposlenih porazdeljeno po formuli 10 % usposabljanja, 20 % mentorstvo oziroma samoučenje in 70 % učenje na delovnem mestu (on the job learning).

Sabina Kalan, Iskraemeco, d.d., ki deluje na področju razvoja kadrov, je predstavila sodelovanje njihove organizacije z zunanjimi institucijami ter lokalno skupnostjo in širše. Namen tega povezovanja je pridobivanje ustreznih kadrov, sooblikovanje učinkovitega in uspešnega sodelovanja vseh deležnikov, prenos informacij, izmenjava dobrih praks in nenazadnje povečevanje prepoznavnosti same organizacije. Prednosti sodelovanja so pomembne tako za organizacijo, institucije in zaposlene. Prepričani so, da bodo le z nenehnim pridobivanjem novih znanj, ustvarjanjem dobrih praks ter prenosom osvojenega na vse deležnike ohranjali konkurenčno prednost tako pri organizacijskem znanju kot delovanju organizacije.

Mag. Martina Filej, zaposlena v funkciji HR Manager za Slovenijo in Hrvaško v DHL Logistiki, d.o.o., je predstavila prakso izgrajevanja kompetenc zaposlenih in poudarila, da je v njihovi organizaciji zavedanje o pomenu znanja prepoznano kot ključna konkurenčna prednost. Odgovore na vprašanja, kako zagotoviti novo zaposlenega z ustreznimi znanji, kako prenašati znanje v sami organizaciji ter predvsem, kako zadržati znanje ob npr. odhodu zaposlenega, so poiskali v različnih rešitvah. V praksi tako uporabljajo med drugim delo v parih, predajo skrbništva strank, exit intervju in drugo.


Direktor področja Ocenjevanje sistemov vodenja Miloš Seražin je kot povezovalec srečanja izpostavil vprašanje, ali tudi s presojami pridobivamo, nadgrajujemo in ohranjamo organizacijsko znanje. Na to vprašanje smo skušali odgovoriti z delom v skupinah, kjer smo ob koncu skupaj ugotovili, da notranje presoje premalo uporabljamo kot orodje za pridobivanje novih in nadgrajevanje ter izmenjevanje obstoječih znanj. Ob koncu srečanja smo se strinjali, da so notranje presoje tudi odlična priložnost za izpopolnjevanje  ključnih kompetenc presojevalcev.

Letošnje srečanje je ponovno dokaz, kako pomembna in koristna je kakovostna izmenjava dobrih praks med udeleženci različnih organizacij na naših strokovnih srečanjih.