Nova mednarodna akreditacija o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije – eIDAS


Slovenska akreditacija nam je 30. junija 2017 podelila akreditacijo na področju certificiranja kvalificiranih storitev zaupanja po uredbi (EU) št. 910/2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije – eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services).

Uredba eIDAS je bila sprejeta s ciljem krepitve zaupanja v elektronske transakcije na notranjem trgu. Zagotavlja skupni temelj za varne elektronske interakcije med državljani, podjetji in javnimi organi, s čimer se povečuje učinkovitost javnih in zasebnih spletnih storitev, elektronskega poslovanja ter elektronskega trgovanja v Uniji.
Uredba določa pogoje, pod katerimi države članice priznajo sredstva elektronske identifikacije fizičnih in pravnih oseb, ki so vključena v priglašeno shemo elektronske identifikacije druge države članice; določa pravila za storitve zaupanja, zlasti za elektronske transakcije, in določa pravni okvir za elektronske podpise, elektronske žige, elektronske časovne žige, elektronske dokumente, storitve elektronske priporočene dostave in storitve v zvezi s potrdili za avtentikacijo spletišč.

S pridobljeno akreditacijo strankam zagotavljamo akreditirano certifikacijo, na podlagi katere jih Ministrstvo za javno upravo uvrsti med ponudnike storitev zaupanja (TSP – Trust Service Providers) na Listo zaupanja (Trusted List), kar ključno prispeva k poslovanju brez dodatnih ovir na notranjem trgu.

Opens external link in new windowCertifikacija po Uredbi EIDAS