Okoljska zakonodaja in smernice, 4. oktober


Okoljski standardi EU so med najstrožjimi na svetu. Okoljska politika spodbuja evropska podjetja k ekološkemu poslovanju, varuje naravo ter zdravje in kakovost življenja prebivalcev EU. Politika EU do leta 2020 temelji na sedmem akcijskem programu, za katerega so odgovorne vse države članice.

Poleg najnovejših sprememb bomo na seminarju poiskali tudi odgovore na vprašanja:

  • Katere so bistvene zahteve Zakona o varstvu okolja in pripadajočih podzakonskih aktov?
  • Kako posamezne zahteve izpolnjevati v praksi?
  • Kaj je potrebno upoštevati pri načrtovanju novih posegov v okolje?
  • Kdaj je potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje in okoljevarstveno dovoljenje?
  • Katere ugotovitve o stanju okolja je potrebno pripravljati in na kakšen način naj se jih posreduje zainteresiranim javnostim?
  • Kateri so ekonomski in finančni instrumenti varstva okolja?
  • Kje se skrivajo priložnosti za nove dejavnosti?

Več o vsebini seminarja in prijava.