Srečanje partnerjev v Avstriji – Partnering Day MedTech


20. 11. smo na Medicinski univerzi v Gradcu organizirali srečanje s partnerji, s katerimi sodelujemo na področju certificiranja medicinskih pripomočkov. 

Dogodek smo organizirali v sodelovanju s Human Technology Styria (Združenje partnerjev za napredek v znanosti) in PMG Graz (Evropski center za preskušanje na Tehnološki univerzi v Gradcu) ter skupaj predstavili nove rešitve na področju certificiranja medicinskih pripomočkov po trenutno veljavni direktivi MDD (93/42/EGS) in novi uredbi MDR (EU 2017/745). 

Namen srečanja je bil predstavitev obsega storitev ter dogovora o sodelovanju SIQ-ja in PMG-ja obstoječim in novim strankam ter predstavitev izzivov in rešitev v okviru postopka prehoda na novo uredbo MDR. Skupno se je dogodka udeležilo 60 oseb. 

Organizacija srečanja partnerjev je pripomogla k tesnejšemu sodelovanju z obema partnerjema (HTS in PMG Graz), prepoznavnosti na avstrijskem trgu, spoznavanju novih strank ter okrepitvi odnosov z obstoječimi strankami. 

Vesna Rems Odar