Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, 16. in 17. januar


Postanite kompetenten notranji presojevalec sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, saj so notranje presoje eno od orodij, s katerimi boste sistematično nadzorovali in izboljševali učinkovitost ter uspešnost sistema vodenja, ugotovitve presoje pa porabili za učinkovito odločanje.

Več o vsebini in prijava >