Kako spremeniti poslovne procese in se pripraviti na brezpapirno poslovanje


Mag. Miha Ozimek je na dogodku o digitalni preobrazbi podjetij predstavil, kako prilagoditi procese in se pripraviti na brezpapirno poslovanje.

Strokovnjak s področja preverjanja informacijskih tehnologij mag. Miha Ozimek (SIQ Ljubljana) je na dogodku v organizaciji Pomurske gospodarske zbornice in HAKL IT z naslovom »Digitalna preobrazba podjetij - brezpapirno poslovanje«  na temo »Pretvorba in zajem dokumentov« predstavil, kako se pripraviti na brezpapirno poslovanje ter katero zakonodajo in standarde je potrebno upoštevati. Predstavil je tudi primere dobrih praks za pripravo ali prilagoditev poslovnih procesov na brezpapirno poslovanje.