NOVOST Izvajanje notranjih presoj v storitveni dejavnosti 28. avgust


Z notranjimi presojami sistematično nadzorujemo in izboljšujemo učinkovitost ter uspešnost sistema vodenja. Ugotovitve presojevalcev zato uporabljamo za učinkovito odločanje, saj dajejo objektivno oceno o tem, kako v organizaciji izvajamo dogovorjeno, kako učinkovito uresničujemo cilje, odpravljamo odstopanja ter se odzivamo na priložnosti za izboljšave.

Več o vsebini in prijavi.