Razvoj voditeljstva - 11. december 2019


Voditeljska znanja, veščine in spretnosti so ključ do učinkovitosti in uspešnosti posameznika in organizacije. V današnji družbi, so vodstvene kompetence potrebne slehernemu človeku, saj pri opravljanju svoje dela delujemo v različnih okoljih in vlogah.
Na delavnici bomo obravnavali:
• Temeljno poslanstvo vodje: spodbujanje in navdihovanje sodelavcev
• Stili vodenja: kako voditi različne tipe sodelavcev
• Vodja ali voditelj: ugotavljanje vodstvenih kompetenc (ocenitev voditeljskih sposobnosti)
• Razvoj osebnega voditeljskega (karizmatičnega) sloga vodenja

Več o vsebini in prijava.