Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja


Sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost.
Več na https://www.spiritslovenia.si/razpis/329