Neodvisnost

Aktivnosti ocenjevanja, preverjanja, kontrole in certificiranja na SIQ izvajamo v skladu s politiko certificiranja oziroma kontrole. Organizacijska struktura zagotavlja, da osebje pri opravljanju vsakodnevnih nalog ni pod vplivom kogarkoli, ki ima neposreden komercialen interes v zvezi z ugotavljanjem skladnosti, in da pri delu ne pride do konflikta interesov.

SIQ zagotavlja svojo nevtralnost pri izvajanju vseh svojih storitev tudi tako, da ne opravlja svetovalnih aktivnosti pri vzpostavljanju in/ali vzdrževanju skladnosti s standardi. Poštenost, neodvisnost in nepristranskost so naša vrednota.