Usposobljenost

Akreditacije

Akreditacija je priznanje usposobljenosti akreditiranega organa za strokovno, nepristransko ter neodvisno izvedeno storitev. Akreditacijo podeli za to pooblaščeni organ. Obseg usposobljenosti je opisan v prilogi posamezne akreditacijske listine.

Akreditirani organ mora pri svojem delu upoštevati pravila delovanja, tj. smernice, ki jih pripravljajo mednarodna organizacija za standardizacijo ISO, mednarodno združenje akreditacijskih organov EA in akreditacijski organ, ki je akreditiranemu organu podelil akreditacijo. Izpolnjevanje akreditacijskih zahtev akreditacijski organ preverja z rednimi nadzornimi presojami.

Nacionalni etaloni

 • EM_SI_CMC - kalibracijske merilne zmogljivosti za elektromagnetne veličine po BIPM MRA
 • TF_SI_CMC - kalibracijske merilne zmogljivosti za čas in frekvenco po BIPM MRA

SIQ je priglašeni organ za naslednje direktive:

 • Elektromagnetna združljivost (2014/30/EU),
 • Stroji (2006/42/ES),
 • Medicinski pripomočki (93/42/EGS z dopolnitvijo),
 • Naprave za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (2014/34/EU), 
 • Radijska oprema (2014/53/EU),
 • Hrup (2000/14/ES),
 • Merilni instrumenti (2014/32/EU),
 • Gradbeni proizvodi (305/2011),
 • Interoperabilnost vseevropskega železniškega sistema (2008/57/ES)

SIQ deluje na različnih področjih ocenjevanja skladnosti proizvodov in vzdržuje potrebne akreditacije po standardih SIST EN ISO/IEC 17025 za preskusne laboratorije, SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolne organe in SIST EN ISO/IEC 17065 za certifikacijske organe za proizvode, s katerimi dokazuje svojo usposobljenost in konkurenčnost.