Zgodovina

Začetek delovanja dejavnosti preskušanja, merilne tehnike in vzdrževanja meril sega v leto 1964, ko se je ta dejavnost pričela izvajati v Sektorju za meritve in kvaliteto znotraj Zavoda za avtomatizacijo.

Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) je bil ustanovljen ob koncu leta 1992 kot naslednik Instituta za kakovost in metrologijo (IKM) s pogodbo o ustanovitvi, ki so jo sklenili Vlada Republike Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Iskra Holding d.d. (kot predstavnik podjetij Iskre), Gorenje Gospodinjski aparati d.o.o., Zavarovalnica Triglav d.d., in Institut za kakovost in metrologijo (IKM).

Na vseh področjih delovanja smo obseg storitev ves čas širili in izpopolnjevali. Strokovna usposobljenost posameznikov, njihova samoiniciativnost, kreativnost in zanesljivost, pridejo do polne veljave v skupinskem delu. Sinergija znanj v SIQ se kaže v celovitih rešitvah, optimalno prilagojenih potrebam posamezne organizacije.

To velja tako za dejavnosti preskušanja in certificiranja proizvodov ter meroslovje, ki ju opravljamo od samih začetkov v zgodnjih šestdesetih letih, kot tudi za dejavnost ocenjevanja in certificiranja sistemov vodenja, ki je bila vpeljana na začetku devetdesetih let. Ponudbo zaokrožujemo s seminarji in stalnimi usposabljanji na področju izobraževanja. Na vseh področjih dajemo strokovne, neodvisne in nepristranske ocene.