Obseg akreditacije BS OHSAS 18001

Ocenjevanje in certificiranje sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu
po standardu BS OHSAS 18001:2007

SA
listina: CS-001 / 2012-12-31
standard: SIST EN ISO/IEC 17021-1
www.slo-akreditacija.si