Obseg akreditacije EMAS

SA
listina: SI-V-0001 / 2004-09-24
standard: Uredba (ES) št. 1221/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001
www.slo-akreditacija.si