Obseg akreditacije ISO 13485

Ocenjevanje in certificiranje sistemov kakovosti pri proizvodnji medicinskih pripomočkov po standardu ISO 13485:2003

SA
listina: CS-001 / 2012-12-31*
standard: SIST EN ISO/IEC 17021
www.slo-akreditacija.si
* Prva akreditacija pri SWEDAC dne 30.11.2005