Obseg akreditacije ISO 22000

Ocenjevanje in certificiranje sistemov vodenja varnosti živil po standardu ISO 22000:2005

SA
listina: CS-001 / 2012-12-31*
standard: SIST EN ISO/IEC 17021
www.slo-akreditacija.si
* Prva akreditacija pri SWEDAC dne 22.8.2008