Obseg akreditacije ISO 50001

Ocenjevanje in certificiranje sistemov upravljanja z energijo
po standardu ISO 50001:2011

SA
listina: CS-001 / 2015-02-03
standard: SIST EN ISO/IEC 17021
www.slo-akreditacija.si