Obseg akreditacije ISO 9001

Ocenjevanje in certificiranje sistemov kakovosti po standardu ISO 9001:2015

SA
listina: CS-001 / 1996-05-15
standard: SIST EN ISO/IEC 17021-1
www.slo-akreditacija.si

Industrijske in storitvene panoge:

 • kmetijstvo, ribištvo
 • rudarstvo in kamnolomstvo
 • prehrambeni proizvodi, pijače in tobak
 • tekstil in tekstilni proizvodi
 • strojenje in dodelava usnja
 • les in lesni proizvodi
 • vlaknine, papir in papirni proizvodi
 • založništvo
 • tiskarska podjetja
 • jedrsko gorivo
 • kemikalije, kemični proizvodi in umetna vlakna
 • farmacevtski proizvodi
 • proizvodi iz gume in plastike
 • nekovinski mineralni proizvodi
 • beton, cement, apno, mavec itd.
 • bazične kovine in kovinski proizvodi
 • strojništvo in oprema
 • električne in optične naprave
 • ladjedelništvo
 • druga transportna oprema
 • proizvodnja pohištva
 • proizvodnja nakita in sorodnih artiklov
 • proizvodnja glasbenih instrumentov
 • proizvodnja izdelkov za šport
 • proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
 • druge predelovalne dejavnosti
 • recikliranje
 • dobava elektrike
 • dobava plinastih goriv po plinovodni mreži
 • oskrba z vodo
 • gradbeništvo
 • trgovina na debelo in prodaja na drobno; popravljanje motornih vozil in koles ter izdelkov široke porabe
 • hoteli in restavracije
 • promet, skladiščenje in zveze
 • finančno posredništvo, nepremičnine, najemništvo
 • informacijska tehnologija
 • storitve inženirstva
 • pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske aktivnosti; davčno svetovanje; tržne raziskave in raziskave javnega mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje holding družb
 • tehnično preskušanje in analize
 • oglaševanje
 • zaposlovanje in posredovanje kadrov
 • preiskovalne in varnostne aktivnosti
 • čiščenje stavb
 • javna uprava
 • izobraževanje
 • zdravstvo in sociala
 • odstranjevanje odplak in odpadkov, sanitarne in podobne aktivnosti 
 • aktivnosti združenj, organizacij (ki niso razporejene drugje)
 • rekreacijske, kulturne in športne aktivnosti
 • druge storitvene dejavnosti