Nove izdaje standardov za sisteme vodenja

Tehnični in projektni odbori pri Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) prenavljajo ali pripravljajo za izdajo vrsto pomembnih standardov za sisteme vodenja.

Septembra 2015 sta izšli novi izdaji standardov za sisteme vodenja kakovosti – ISO 9001 in za sisteme ravnanja z okoljem - ISO 14001. Leta 2018 bo prvič kot mednarodni standard izšel standard za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu, ki pa ne bo ISO 18001 (to oznako od leta 2004 nosi standard s področja informacijske tehnologije), ampak ISO 45001.

Pri prenovi se mora upoštevati enotno zgradbo standardov za sisteme vodenja, t.im. »high-level structure«, ki jo je ISO uvedla leta 2012, skladno z dokumentom ISO Vodilo 83, dodatek SL - podrobnosti so objavljene na www.iso.org. Nova zgradba standarda vključuje nove naslove, vsebinske module in usklajeno izrazoslovje. To seveda dodatno otežuje konsenz med strokovnjaki in upočasnjuje proces prenove. Z vidika ISO je vodilo jasno: »Pri vseh standardih za sisteme vodenja mora biti v prihodnje organizacijam na voljo standardizirana osnovna zgradba, vključno s standardiziranim jezikom, da se odpravi nepotrebne razlike, poveča učinke integracije in zagotovi lahkotnost uporabe.« S tem se bo zagotovo omogočila večja sinergija, kadar se v organizacijah istočasno uporablja več standardov za sisteme vodenja.Standardi za sisteme vodenja izdani po letu 2012 že upoštevajo enotno zgradbo standardov, takšni so npr. standardi: ISO 39001:2012 – Sistemi upravljanja z varnostjo v cestnem prometu, ISO/IEC 27001:2013 – Informacijska tehnologija-Varnostne tehnike-Sistemi upravljanja informacijske varnosti-Zahteve in leta 2014 izdan standard ISO 55001 – Upravljanje s sredstvi-Sistemi vodenja-Zahteve.

Več o:

-       prenovi ISO 9001:2015

-       prenovi ISO 14001:2015

-       prvi izdaji ISO 45001:2018

-       izdaji ISO 27001:2013