Novice o novi izdaji standarda ISO 14001:2015

 

Vabimo vas, da si ogledate ISO dokument o prehodu na novo izdajo ISO 14001:20015 Initiates file downloadtu. ISO organizacija v dokumentu pojasnjuje spremembe in roke za prehod ter navaja koristne povezave. 

Objavljeno 15.9.2017

__________________

Obveščamo vas, da je  tehnični odbor SIST/TC UZO - Upravljanje z okoljem pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo prevedel novo izdajo ISO 14001:2015 v slovenski jezik. Kupite ga lahko na spletnih straneh Slovenskega inštituta za standardizacijo.

Objavljeno: 29.3.2016

__________________


1. marca 2016 je izšel prenovljen mednarodni standard ISO 14004:2016 Sistemi ravnanja z okoljem - splošne smernice za izvajanje. Standard določa smernice za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje trdnega, verodostojen in zanesljivega sistema ravnanja z okoljem. Organizacije lahko s pomočjo teh smernic povečajo svojo okoljsko učinkovitost in elemente sistema ravnanja z okoljem v največji možni meri vključijo v svoje poslovne procese.

ISO 14004: 2016 lahko uporabljajo vse organizacije ne glede na velikost, vrsto in naravo, uporablja se za okoljske vidike dejavnosti, izdelkov in storitev v celotnem življenjskem ciklu, ki jih organizacija lahko bodisi nadzira ali nanje vpliva. Organizacija lahko smernice uporablja v celoti ali delno, služijo pa tudi za dodatno razlago pojmov in zahtev. Smernice so skladne s standardom ISO 14001:2015.

Več informacij najdete na:

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2052

Objavljeno: 9.3.2016

__________________

 

Izšel je ISO 14001:2015. Več si lahko preberete na:
https://committee.iso.org/sites/tc207sc1/home/news.html.


Vabimo vas, da si pogledate tudi podporne dokumente na:
https://committee.iso.org/sites/tc207sc1/home/projects/published/iso-14001---environmental-manage/support-material.html.

Objavljeno 15.9.2015

__________________

Končni predlog standarda (FDIS) ISO 14001:2015 je bil na glasovanju v nacionalnih standardizacijskih organih (NSO), ki so glasovali od 2. julija do 2. septembra 2015, potrjen. Več kot 90% NSO je glasovalo za objavo prenovljenega standarda. Standard bo objavljen 16. septembra 2015.

Več o novi izdaji standarda ISO 14001:2015 najdete na spletni strani pododbora ISO  committee.iso.org/tc207sc1,  kjer so bili pravkar objavljeni tudi prvi podporni dokumenti.

Objavljeno 4.9.2015

__________________

Obveščamo vas, da je 2.7.2015 izšel ISO/FDIS 14001.  Standard ISO 14001:2015 bo najverjetneje izšel 16.9.2015.

Več si lahko preberete na https://committee.iso.org/sites/tc207sc1/home/news/content-left-area/news-and-updates/iso-14001---reaches-last-stage-b.html.

Objavljeno 6.7.2015

__________________

Obveščamo vas, da je izid standarda FDIS ISO 14001:2015 predviden 2.7.2015.

Objavljeno 11.6.2015

__________________

Na spletni strani ISO (International Organization for Standardization) so objavili, da lahko novo izdajo standarda ISO 14001:2015 pričakujemo oktobra 2015. Več si lahko preberete tukaj.

Če želite dodatne informacije, smo dosegljivi na telefonski številki: 01/477 81 62 ali elektronskem naslovu: msa@siq.si

Objavljeno 28.4.2015 

__________________

ISO 14001  - prenova standarda je v naslednji fazi

Strokovnjaki delovne skupine tehničnega odbora ISO/TC 207, ki pripravljajo novi ISO 14001, so se sestali med 2. in 7. februarjem v Tokiu. Pregledali so več kot 1400 pripomb, ki so bile podane na predlog standarda (DIS) in pripravili končni predlog novega standarda (FDIS). Le-ta bo zaključen na sestanku delovne skupine aprila v Londonu. FDIS bo nato dan v glasovanje, izid standarda pa se pričakuje do konca leta 2015.

Vir: novica 26.2.2015 na www.iso.org

Objavljeno 3.3.2015

__________________

Sporočamo vam, da je v skladu z planom prenove standarda izšla DIS verzija standarda ISO 14001:2015.

Po planu prenove standarda sledijo še:

April 2014, osnutek mednarodnega standarda »DIS« – v odobritev nacionalnim organizacijam članicam. 

Konec leta 2014, končni osnutek mednarodnega standarda »FDIS« – v odobritev nacionalnim organizacijam članicam. 

Druga ali tretja četrtina 2015, izdaja ISO 14001:2015. 

2017, prehodno obdobje za organizacije certificirane po sedaj veljavni izdaji standarda ISO 14001:2004. 

Objavljeno 8.7.2014