Nova izdaja ISO 14004:2016

1. marca 2016 je izšel prenovljen mednarodni standard ISO 14004:2016 Sistemi ravnanja z okoljem - splošne smernice za izvajanje. Standard določa smernice za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje trdnega, verodostojen in zanesljivega sistema ravnanja z okoljem. Organizacije lahko s pomočjo teh smernic povečajo svojo okoljsko učinkovitost in elemente sistema ravnanja z okoljem v največji možni meri vključijo v svoje poslovne procese.

ISO 14004: 2016 lahko uporabljajo vse organizacije ne glede na velikost, vrsto in naravo, uporablja se za okoljske vidike dejavnosti, izdelkov in storitev v celotnem življenjskem ciklu, ki jih organizacija lahko bodisi nadzira ali nanje vpliva. Organizacija lahko smernice uporablja v celoti ali delno, služijo pa tudi za dodatno razlago pojmov in zahtev. Smernice so skladne s standardom ISO 14001:2015.

Več informacij najdete na: